RACHEL + JASON

WA KUN LUN + WA YIN FAN

YAU TAK MING & LEUNG LOK TING

AURORA & STEVE BALI

Yudi + Maggie / The Edge Villa

Qhing Peng & Cuwei you – Bali Wedding Cinema

Roy & Nory Bali – Wedding Cinema

Chen Yi Ting & Chen Yi Lhong – Bali Wedding Cinema

Chow Ka yu & Tai Wing Ting – Bali Wedding Cinema

Ferry & Riska – Bali Wedding

ADIT & LISA – Jeva Villa

Mario & Maria – Wedding in Bali